Vad en elektriker kan hjälpa dig med

Om du behöver hjälp med större elinstallationer eller råkat ut för något allvarligt elektriskt fel i hemmet eller på arbetsplatsen behöver du kontakta en elektriker. Det finns flera olika klasser av elektriker som har lite olika kompetensområden. Utöver det finns det behörighetsföreskrifter som regelectrician-1080586_960_720lerar vilken typ av elektriska arbeten som får utföras, vilket i sin tur regleras i regeringens elinstallationsförordning. I huvudsak skiljer man mellan fyra olika typer av elektriker; installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker (alternativt kommunikationselektriker). Av de fyra är det endast den förstnämnda kategorin som får utföra installationer i nybyggnationer. Som privatperson lär du i de flesta fall vara i kontakt med en serviceelektriker. Ibland kan man behöva en elektriker snabbt. I det fallet finns det jourhavande elektriker som man kan vända sig till.

Vad får du själv göra i ditt hem?

Du behöver såklart inte kontakta någon elektriker för minsta lilla fel i hemmet. Men det kan vara bra att känna till ungefär vilken typ av åtgärder du får genomföra själv i ditt hem. Framförallt rör det sig om enklare reparationer av till exempel kablar och elarmaturer, byta strömbrytare, säkringar, proppar och så vidare.

Var noggrann med att stänga av elen i det rum där du ska genomföra ett arbete. Om du är ens det minsta tveksam på vad du ska göra ska du absolut utan undantag se till att prata med en elektriker. El är inte alltid det mest intuitivt lättbegripliga, så det är verkligen inte fel att fråga.

När proppen går

Säkringar/proppar som löser ut brukar nästan uteslutande handla antingen om en överbelastning eller en kortslutning. Det enklaste sättet att märka vilket problem du har är genom att känna på proppen/säkringen. Om den är varm har du troligtvis råkat ut för en överbelastning. Om den tvärtom skulle vara kall rör det sig förmodligen om en kortslutning.

Ta det försiktigt och gör ingenting som du inte är säker på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *