Vad är elektricitet?

I vardagligt tal talar vi om elektricitet som en enhet men som de flesta känner till utgörs elektricitet av relationen mellan fyra olika enheter; watt, volt, ampere och electrician-1080561_960_720ohm. Det blir lätt lite förvirrat att hålla reda på hur de här olika storheterna förhåller sig till varandra, om man inte är utbildad elektriker förstås.

De tre mest grundläggande av de fyra enheterna är spänning som mäts i volt, ström som mäts i ampere och resistans som mäts i ohm. Watt är ett mått på mängd ström, och den enheten lämnar vi därhän en liten stund.

En bra liknelse som kan hjälpa en att förstå hur det hela hänger ihop är att tänka sig ett rörsystem med forsande vatten. Volt motsvarar då vattentryck, ampere motsvarar flödeshastigheten, medan ohm går att beskriva som omkretsen på själva rören.

Föreställ dig sen att du har anslutit en slang till en stor vattenbehållare som du sen använder för att vattna gräsmattan. Om du ökar trycket i tanken kommer det att komma än mer vatten ur slangen, på samma sätt gör en ökning av spänningen (volt) att strömflödet ökar. Tänk dig nu att du ökar slangens diameter. Det kommer också göra så att det kommer mer vatten ur slangen. Det är att likna vid att minska motståndet (ohm) i en elkabel, vilket i sin tur ökar strömflödet.

Watt var som sagt ett mått på mängd ström. Tänk dig att du riktar vattenslangen mot ett vattenhjul. Du kan då öka vattenhjulets hastighet på två olika sätt, antingen genom att öka trycket på vattnet men också genom att öka diametern på vattenslangen. Då kommer själva mängden vatten att öka och därmed genom ren tyngd få vattenhjulet att röra sig snabbare. På samma vis går det att öka den totala mängden ström i ett elsystem.

Inte så svårt förhoppningsvis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *