Byta till miljövänlig el?

Har du funderat på att byta till miljövänlig el? Att byta elleverantör är en av de där sakerna som upplevs som krångligare än vad de egentligen är. Här kommer några tips på saker som kan vara bra att hålla koll på som förhoppningsvis underlättar för d186529032-56a295e55f9b58b7d0cc5abfig att byta till miljövänlig el. Inte minst är chanserna goda att du kan spara mycket pengar över ett helt år på att byta elavtal, även till miljövänlig el.

För att hjälpa dig som konsument till att göra bättre miljöval vad gäller el finns det numera miljömärkningar med olika standarder. Det finns som sagt dock några olika miljömärkningar vilket lätt kan leda till förvirring om man inte känner till vad de innebär. Till exempel är ju kärnkraft någonting som är omdiskuterat ur miljösynpunkt när det gäller el-produktion, och det är värt att nämna att ingen av dessa märkningar tillåter el producerad av kärnkraft.

  • EPD (Environmental product declaration) – Den här miljömärkningen som kommit att bli internationell standard initierades av Sverige. Märkningen ställer krav på att elens ursprung ska dokumenteras med avseende på miljöpåverkan och resursåtgång.
  • Bra miljöval – Detta Naturskyddsföreningens märkning. Det ska vara en av de tuffare miljömärkningarna och den erbjuds av många av de större elbolagen, vanligtvis mot en extrakostnad. Extrakostnaden är i skrivande stund försumbar. Elen ska komma från vattenkraft, biobränslen eller sol och vind.
  • Krav – Ställer krav på att elen ska produceras med ett socialt ansvar och endast förnyelsebar el tillåts.
  • SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) – SERO är en ideell organisation som startades redan år 1980 och har som uttalat mål att främja produktionen av lokal och miljömässigt hållbar elproduktion.

För dig som konsument kan det vara viktigt att påpeka att ett byte till miljöel inte nödvändigtvis innebär att strömmen du får i kontakterna byts ut. Däremot innebär det att din konsumtion kompenseras genom att elbolaget köper in motsvarande mängd el som producerats med hänsyn till miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *